Krystallen

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SPESIFIKASJONER

Areal

80, 100 og 120 kvm.

Standard

Moderne og lyse leiligheter.Leilighetene holder god standard med bl.a. eikeparkett, fliser i gang, hvit og glatt kjøkkeninnredning, flislagte bad og downlights. Opplegg for vaskemaskin. Uttak for gass fra felles gassanlegg.

Utstyr

Leilighetene selges umøblert.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Tomten

Eiertomt.

Tomtens grunnareal: 18 060 kvm.

Felleseid tomt for alle seksjonene.

Parkering

Det medfølger en parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Øvrig parkering på parkeringsplasser

utenfor bygget.

Vei/vann/avløp

Offentlig vann og avløp. Privat vei ut til offentlig.

Offentlige/kommunale avgifter

Beløpene nedenfor inkluderer avgift for vann og avløp, hytterenovasjon samt eiendomsskatt:

3-ROMS:

Ca 11.000,- pr. år.

4-ROMS:

Ca 12.000,- pr. år.

5-ROMS:

Ca 13.000,- pr. år.

Faste løpende kostnader

Felleskostnader til sameiet ca kr. 12,- pr. kvm pr. mnd. inkl. vaktmester, snømåking, drift og renhold av alle fellesområder og –installasjoner og bidrag til skiløypekjøring.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på bygget datert: 30.11.2007.

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonsbelagt.

Odel

Eiendommen er ikke odelsbelagt.

OFFENTLIGE FORHOLD

Servitutter/rettigheter/forpliktelser

Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet.

Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp; jff. Lov om eierseksjoner § 25.

Reguleringsmessige forhold

Området er regulert til fritidsbebyggelse. Se reguleringsplan under 'Planverk' på

www.ringebu.kommune.no

PRISANTYDNING INKL.OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen påløper følgende omkostninger pr. leilighet:

Dokumentavgift;

2,5% av andel tomteverdi kr.100000,-, kr 2500,-

Tinglysing skjøte kr 1 548,-

Tinglysing pant kr 1 935,-

Attestgebyr kr 202,-

Totalkostnad kr 6 185,-

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum

tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10% av kjøpesummen ved

kontraktsinngåelse, dog senest 7 dager etter budaksept, og resterende ved overtagelse. Dersom det hviler forkjøpsrett på salgsobjektet skal forskuddet ikke innebetales før forkjøpsretten er avklart. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet.Rentene på forskudd tilfaller selger.Ovennevnte ordning innebærer et

avvik fra avhendingslovens bestemmelser om ytelse mot ytelse.

KJØPSFORHOLD

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av

denne boligen. Det er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom

det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no.

Energimerking

Fra 1.juli 2010 skal alle eiendommer som selges/leies ut ha en energiattest. Unntak gjelder blant

annet for salg/utleie av bolig eller selvstendig enhet i boligen (hybel) og yrkesbygg med bruksareal mindre enn 50 m². Energimerking er hjemlet i energiloven og innebærer en plikt for eier til å fremlegge energiattest. Eier er selv ansvarlig for at de oppgitte opplysningene er riktig. Det henvises til www.energimerking.no for utførlig informasjon.

Budgivning

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en

tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig enplikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Budgiving i forbrukerforhold

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn

til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 30. juni

2010, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev.mistenkelige transaksjoner.

Solgt "som den er"

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingslovens § 3-9. Dette

innebærer bla. at det kun kan påberopes mangel der dette følger av

§ 3-7 eller 3-8:

• kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har innvirket på avtalen at slik opplysning ikke ble gitt. hvis eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Kjøper kan ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kap 3 enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jfr. Avhendingslovens § 3-9, jfr § 1-2 (2).

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med

fagmann før bud inngis.

SPESIFIKASJONER

 Areal
80, 100 og 120 kvm.
 Standard
Moderne og lyse leiligheter.Leilighetene holder god standard med bl.a. eikeparkett, fliser i gang, hvit og glatt kjøkkeninnredning, flislagte bad og downlights. Opplegg for vaskemaskin. Uttak for gass fra felles gassanlegg.
Utstyr
Leilighetene selges umøblert.
 Oppvarming
Elektrisk oppvarming.
 Tomten
Eiertomt.
Tomtens grunnareal: 18 060 kvm.
Felleseid tomt for alle seksjonene.
 Parkering
Det medfølger en parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Øvrig parkering på parkeringsplasser
utenfor bygget.
Vei/vann/avløp
Offentlig vann og avløp. Privat vei ut til offentlig.
Offentlige/kommunale avgifter
Beløpene nedenfor inkluderer avgift for vann og avløp, hytterenovasjon samt eiendomsskatt:
 3-ROMS:
Ca 11.000,- pr. år.
4-ROMS:
Ca 12.000,- pr. år.
5-ROMS:
Ca 13.000,- pr. år.
Faste løpende kostnader
Felleskostnader til sameiet ca kr. 12,- pr. kvm pr. mnd. inkl. vaktmester, snømåking, drift og renhold av alle fellesområder og –installasjoner og bidrag til skiløypekjøring.
 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Det foreligger midlertidig brukstillatelse på bygget datert: 30.11.2007.
 Konsesjon
Eiendommen er ikke konsesjonsbelagt.
Odel
Eiendommen er ikke odelsbelagt.
 OFFENTLIGE FORHOLD
Servitutter/rettigheter/forpliktelser
Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet.
Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp; jff. Lov om eierseksjoner § 25.
 Reguleringsmessige forhold
Området er regulert til fritidsbebyggelse. Se reguleringsplan under ’Planverk’ på  
www.ringebu.kommune.no
 PRISANTYDNING INKL.OMKOSTNINGER
I tillegg til kjøpesummen påløper følgende omkostninger pr. leilighet:
Dokumentavgift;
2,5% av andel tomteverdi kr.100000,-, kr 2500,-
Tinglysing skjøte kr 1 548,-
Tinglysing pant kr 1 935,-
Attestgebyr kr 202,-
Totalkostnad kr 6 185,-
Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum
tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.
 Oppgjør
Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10% av kjøpesummen ved
kontraktsinngåelse, dog senest 7 dager etter budaksept, og resterende ved overtagelse. Dersom det hviler forkjøpsrett på salgsobjektet skal forskuddet ikke innebetales før forkjøpsretten er avklart. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet.Rentene på forskudd tilfaller selger.Ovennevnte ordning innebærer et
avvik fra avhendingslovens bestemmelser om ytelse mot ytelse.
 KJØPSFORHOLD
Overtagelse
Etter avtale med selger.
 Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av
denne boligen. Det er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom
det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no.
 Energimerking
Fra 1.juli 2010 skal alle eiendommer som selges/leies ut ha en energiattest. Unntak gjelder blant
annet for salg/utleie av bolig eller selvstendig enhet i boligen (hybel) og yrkesbygg med bruksareal mindre enn 50 m². Energimerking er hjemlet i energiloven og innebærer en plikt for eier til å fremlegge energiattest. Eier er selv ansvarlig for at de oppgitte opplysningene er riktig. Det henvises til www.energimerking.no for utførlig informasjon.
 Budgivning
Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en
tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig enplikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 Budgiving i forbrukerforhold
Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn
til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til  forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 Løsøre og tilbehør
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 30. juni
2010, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 Lov om hvitvasking
Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev.mistenkelige transaksjoner.
 Solgt “som den er”
Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingslovens § 3-9. Dette
innebærer bla. at det kun kan påberopes mangel der dette følger av
§ 3-7 eller 3-8:
• kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har innvirket på avtalen at slik opplysning ikke ble gitt. hvis eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.
Kjøper kan ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kap 3 enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jfr. Avhendingslovens § 3-9, jfr § 1-2 (2).
Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med
fagmann før bud inngis.